Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ikona
Katedra Finansów i Gospodarki Światowej

 
Szybkie uruchamianie
Dokumenty
Icon Syllabusy
Obrazy
Listy
Icon Pracownicy Katedry Finansów i Gospodarki Światowej
Icon Badania Prowadzone w Katedrze Finansów i Gospodarki Światowej
Icon Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych
Icon Naukowe Koło „Obieżyświat”
Icon Wydawnictwa naukowe
Icon Dodatkowe informacje o pracownikach
Icon Konferencje
Dyskusje
Ankiety
Icon
           

Katedra Finansów i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej powstała w 2011r. z połączenia trzech wcześniej istniejących katedr: Katedry Ekonomii i Finansów, Katedry Stosunków Międzynarodowych i Katedry Rachunkowości. Kierowana przez prof. dra hab. Romualda Hanisza oferuje doświadczenie badawcze i potencjał dydaktyczny z obszaru ekonomii, finansów, bankowości, ubezpieczeń, rachunkowości i stosunków międzynarodowych.

Kadra dydaktyczna

Obecnie w Katedrze Finansów i Gospodarki Światowej zatrudnione są 36 osoby, w tym 4 ze stopniem naukowym profesora i 20 ze stopniem doktora.

 
 
 Kontakt

Sekretarz Katedry

mgr Paweł Brzeziński
e-mail:
pbrzezinski@wsb.edu.pl
tel. (032) 295-93-72

Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
pokój 213