Logo Strona główna   Dokumenty i listy   Utwórz   Ustawienia witryny   Pomoc   
Ikona
Katedra Rachunkowości

 
Szybkie uruchamianie
Dokumenty
Icon Programy nauczania
Obrazy
Icon Konferencje
Icon Uczelnia
Listy
Icon Skład Katedry
Icon Przedmioty
Dyskusje
Ankiety
Icon
Informacje dla pracowników          

Witamy na stronie internetowej Katedry Rachunkowosci Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje o Katedrze, informacje o realizowanych projektach, przeprowadzonych konferncjach oraz niezbędne dokumenty oraz informacje bieżące i kontaktowe.

Nazwa konferencjiFiltruj
Rozwiń/Zwiń Rodzaj : RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA A OSZUSTWA KSIĘGOWE ‎(1)
Konferencja Naukowa „RACHUNKOWOŚĆ KREATYWNA A OSZUSTWA KSIĘGOWE”
 
       Nagłośnienie kolejnych skandali finansowych przez media spowodowało, iż pojęcie rachunkowości kreatywnej stało się w ostatnim czasie bardzo popularne. Jednakże często jest on błędnie utożsamiany w oszustwami księgowymi, których celem jest „koloryzowanie” wyników finansowych, obniżanie obciążeń podatkowych czy utrzymanie wiarygodności wobec kontrahentów. Traktowanie rachunkowości kreatywnej i oszustw księgowych jako synonimów jest niebezpieczne, bowiem podważa jakość całego systemu rachunkowości i tym bardziej wiarygodność takich kategorii ekonomicznych jak zysk, przychód, koszt, etc. ujętych w sprawozdaniach finansowych a wykorzystywanych przez inwestorów, banki, wierzycieli, instytucje rządowe (ZUS, GUS, Urzędy Skarbowe), pracowników. Zatem konieczne staje  się określenie różnic między rachunkowością kreatywną a oszustwami księgowymi  w doświadczeniach krajowych i zagranicznych oraz wypracowanie sposobów wykrywania i eliminowania oszustw księgowych.
Z tą potrzebą 9 czerwca 2005r. odbyła się w murach Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Konferencja Naukowa pt. „Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe”, której przewodniczyła  Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska. Celem konferencji była analiza możliwości i ograniczeń w eliminowaniu oszustw dokonywanych przy pomocy fałszowania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, w tym także sektora finansów publicznych.
Referaty wygłosili między innymi:
- Prof. zw. dr hab. Stanisława Surdykowska „Rachunkowość kreatywna o oszustwa księgowe“ (Uniwersytet Jagielloński  w 
  Krakowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
- Prof.  zw. dr hab. Elżbieta Burzym „Społeczne funkcje rachunkowości” (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie 
  Górniczej)
- Prof. zw. dr hab. Roman Niestrój „Marketingowe obszary kreatywnej rachunkowości“ (Akademia Ekonomiczna w
  Krakowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
- Prof. dr hab. Halina Buk „Formalne instrumenty kreatywnej rachunkowości przy sporządzaniu skonsolidowanych
  sprawozdań finansowych”
- Dr Piotr Rojek „Oszustwa w sprawozdaniach finansowych i procedury ich badania” Prezes Krajowej Rady Biegłych
  Rewidentów, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
- Dr Artur Hołda „Zasada kontynuacji działalności w kontekście problematyki błędów i oszustw” (Akademia Ekonomiczna w  Krakowie)
- Dr Małgorzata Kutera „Oszustwa księgowe w polskiej praktyce gospodarczej” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,  biegły rewident).
W konferencji udział wzięli naczelnicy i pracownicy wydziałów kontroli wewnętrznej jednostek sektora finansów publicznych, główni księgowi, biegli rewidenci oraz studenci  i słuchacze studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu  w Dąbrowie Górniczej.
 

 

okladkaTekst podstawowyFiltruj
http://edukator.wsb.edu.pl/sites/kr/ksiki/wprowadzenie_do_rachunkowosci1.jpg
Wprowadzenie do rachunkowości finansowej
praca zbiorowa pod redakcją Anny Kuzior
 
Celem podręcznika „Wprowadzenie do rachunkowości finansowej” jest przedstawienie w pierwszej kolejności zagadnień z zakresu podstaw rachunkowości, a następnie wybranych szczegółowo problemów rachunkowości finansowej i sprawozdawczości. W pracy zaprezentowano:
· istotę i klasyfikację podmiotów gospodarczych,
· zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych 
  (bilansowych i wynikowych),
· problemy wyceny aktywów i pasywów,
· zasady pomiaru wyniku finansowego,
· zakres sprawozdawczości finansowej jednostkowej i skonsolidowanej.
Rachunkowość finansowa (jej podstawy) jest jednym z obligatoryjnych wykładów prowadzonych w ramach kierunku zarządzanie i marketing. Kilkuletnie obserwacje wskazują, że rachunkowość jest specjalnością wybieraną przez bardzo liczną grupę studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 
 
 
 Kontakt

Sekretarz Katedry
mgr Agnieszka Piróg
e-mail: apirog@wsb.edu.pl
tel. (032) 295-93-72

Wyższa Szkoła Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1 c
41-300 Dąbrowa Górnicza
pokój 213